Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti si dnes z rúk rektora Olivera Moravčíka prevzali piati pedagógovia STU – doc. Monika Bakošová, Peter Benco, Katarína Jelemenská, prof. Alojz Kopáčik a prof. Vladimír Nečas.

Všetci ocenení patria k mimoriadne skúseným pedagógom, ktorí na fakultách STU pôsobia dlhodobo a svojou činnosťou významne ovplyvnili ich rozvoj.

„Vaše pôsobenie zanechalo na fakultách STU nezmazateľnú stopu, svojím nasadením a dosiahnutými výsledkami patríte k pilierom, na ktorých stojí výchova a vzdelávanie na našej univerzite. Aj vďaka vám môžeme konštatovať, že naši absolventi sú na trhu práce najžiadanejší, lebo dostávajú kvalitné vzdelanie,“ povedal v príhovore k oceneným rektor STU Oliver Moravčík.

Cenu rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti rektor Oliver Moravčík odovzdal piatim laureátom. Za našu fakultu to získal:

Ing. Peter Benco, CSc. (Ústav matematiky a fyziky, SjF) je vyše 40 rokov významným členom pedagogického zboru Strojníckej fakulty, kde ako učiteľ ovplyvnil tisícky študentov. Výrazne sa zaslúžil o modernizáciu laboratórií technickej fyziky, organizoval prípravné kurzy fyziky pre študentov pred nástupom na štúdium, neúnavne bojoval proti poklesu úrovne technického vzdelávania.

Gratulujeme.