Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram volieb kandidáta na dekana SjF STU

Na základe návrhov členov akademickej obce Strojníckej fakulty STU v Bratislave a na základe vyjadrenia súhlasu s týmto návrhom bol zostavený nasledovný zoznam kandidátov na voľbu dekana Strojníckej fakulty (zoznam je v abecednom poradí podľa priezviska):

Predstavovanie kandidátov bolo 11. apríla 2017 o 14:00 v miestnosti S4, v zmysle harmonogramu voľby dekana.

Voľba dekana SjF STU prebehne na zasadnutí Akademického senátu Strojníckej fakulty, ktoré sa bude konať 25. apríla 2017 o 14:00 v miestnosti 023.

V Bratislave, 3. apríl 2017