Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram:
Možnosť podávať kandidátne listiny na doplnenie členov študentskej časti AS SjF STU do 21.04.2017, do 12:00

Podpísané kandidátne listiny je možné podávať emailom na adresu michal.orolin96@gmail.com a osobne na študentskom domove Mladá Garda izba C205, prípadne po emailovej dohode na Strojníckej fakulte.

Dátum volieb: 02.05.2017 a 03.05.2017, v čase od 9:00 do 12:00

Miesto konania volieb: Zasadacia miestnosť pri ústave matematiky, dvere č.004 na SjF STU v BA, Námestie slobody 17, Bratislava

Volebná komisia:

Predseda volebnej komisie: Michal Orolín
Člen volebnej komisie: Bc. Markus Melicher
Člen volebnej komisie: Bc. Peter Žiaček
Člen volebnej komisie: Ján Harvanec
Náhradník: Ivan Rusetskyi