Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Archív aktualít

 • 25.05.2017
  • výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - docent
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent zaradeného na fakulte.  
 • 24.05.2017
  • Inovatívny čin roka 2016

   Naša Strojnícka fakulta  STU v Bratislave dokázala uspieť v dvoch súťažiach a to v súťaži Inovatívny čin rok 2016

    
 • 15.05.2017
 • 12.05.2017
 • 01.05.2017
  • 22. medzinárodná AKUSTICKÁ KONFERENCIA 2017
   Konferencia je zameraná na oblasť znižovania hluku a kmitania v technickej praxi, technických zariadení budov (TZB), kotlových a vykurovacích sústav, kogeneračné jednotky (KGJ), ochranu človeka pred hlukom a kmitaním, stratégiu znižovania hluku a kmitania, akustiku prostredia, seizmické pôsobenie na konštrukcie, okolie a človeka, meranie a hodnotenie hluku a kmitania,  
 • 17.04.2017
  • Strojári na Národnom behu Devín Bratislava
   V nedeľu 9. apríla sa konal jubilejný 70. ročník Národného Behu Devín Bratislava. Na trati dlhej 11 625 metrov bolo prihlásených 7538 behu chtivých atlétov. V konkurencii sa nestratil ani tím SJF – STROJARI STU  
 • 02.12.2016
 • 26.09.2016
  • Štipendium so spoločnosťou MATADOR Group.
   pre študentov II. stupňa denného štúdia VŠ s technickým zameraním, ktorí chcú už počas štúdia nielen získať odborné znalosti a prax, ale súčasne i naštartovať svoju kariéru so spoločnosťou MATADOR Group.  
 • 23.09.2016