Prejsť na obsah Grafická verzia
SjF
pondelok, 1. september 2014
Ubytovanie Chaty
Harmonogram volieb kandidáta na dekana SjF pre funkčné obdobie 2015-2019

Harmonogram volieb kandidáta na dekana SjF pre funkčné obdobie 2015-2019

do 21. októbra 2014 - návrhy kandidátov (členovia AO pracovísk – zodpovední členovia AS SjF STU na základných pracoviskách) Viac
Oznámenie o zmene úradných hodín študijného oddelenia počas hlavných prázdnin a zápisov

Oznámenie o zmene úradných hodín študijného oddelenia počas hlavných prázdnin a zápisov

Úradné hodiny študijného oddelenia počas hlavných prázdnin (od 7.7.2014 do 22.8.2014) sú len v pondelok a v stredu od 10.00 do 12.00 hod. 
Úradné hodiny počas zápisov (t.j. 25.8.2014 do 10.9.2014) sú ZRUŠENÉ.

Viac

VÝBEROVÉ KONANIA

Výberové konanie - 1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ - USETM

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Viac

medzinárodné aktivity

SjF STU Bratislava na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2014

Na slávnostnom odovzdávaní cien 21. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre získala Strojnícka fakulta STU v Bratislave Cenu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2014 za exponát ELEKTRICKÁ FORMULA SAE Viac

veda a výskum

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Chocholáčková

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Moniky Chocholáčkovej Viac

vzdelávanie

Inžinierska cena 2013/2014

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny vyhlasujú 4. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014

Viac
 
© 2014 Strojnícka fakulta STU v Bratislave,  Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1, tel.: +421 2 572 96 111, fax: +421 2 529 25 749
TOPlist
 
 
Stuba green team